Ενίσχυση σήματος WiFi στο σπίτι

Όλοι έχουμε διαπιστώσει πως μέσα στο σπίτι μας υπάρχουν αρκετά σημεία που το σήμα WiFi δεν φτάνει αρκετά ισχυρό, ή δεν φτάνει καθόλου. Oι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του σήματος του WIFI στα διάφορα δωμάτια του σπιτιού μας είναι πολλοί. Οι καθρέπτες και τα μεταλλικά αντικείμενα αντανακλούν το σήμα …